Branşlarımız

Satranç

Satranç, iki oyuncu arasında satranç tahtası ve taşları ile oynanan bir masa oyunu. Dünya çapında turnuvaları düzenlenir ve bir spor dalı olarak kabul edilir. Bu oyun satranç tahtası denilen 8×8'lik kare bir alan üzerinde 32 adet satranç taşıyla oynanır. Toplam 64 karenin yarısı siyah, yarısı beyaz renklerden oluşur.

Bale

0-6 yaş arası çocuklar için bale eğitimi, fiziksel gelişimlerini destekleyen, koordinasyonlarını artıran ve özgüvenlerini yükselten bir aktivitedir. Bu yaş grubundaki çocuklar için bale dersleri, müzikle uyum içinde hareket etmeyi öğrenmelerini sağlar, esnekliklerini geliştirir ve sanatın güzelliklerini keşfetmelerini sağlar. Aynı zamanda disiplin, odaklanma ve işbirliği gibi değerli becerileri de öğrenmelerine katkıda bulunur. Bale eğitimi, küçük yaşlardan itibaren çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen bir yol sunar, onları sağlıklı bir yaşam tarzı ve sanatsal bir deneyimle buluşturur.

Hareket Koordinasyon Eğitimi

0-6 yaş arası çocuklar için hareket koordinasyon eğitimi, bedensel gelişimlerini destekleyen ve motor becerilerini geliştiren önemli bir aktivitedir. Bu eğitim, çocukların denge, esneklik, kuvvet ve çeşitli hareketler arasındaki geçişleri sağlayarak motor koordinasyonlarını artırır. Oyunlar, müzik ve çeşitli aktivitelerle desteklenen hareket koordinasyon eğitimi, çocukların bedenlerini daha etkin bir şekilde kullanmalarını, güçlenmelerini ve fiziksel olarak daha sağlıklı olmalarını sağlar. Aynı zamanda özgüvenlerini artırır, odaklanma becerilerini geliştirir ve sosyal etkileşimlerini destekler. Bu eğitim, çocukların sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemelerine ve ilerleyen yaşlarda daha karmaşık motor becerilerini öğrenmelerine de yardımcı olur.

Müzik Ritim Çalışmaları

0-6 yaş arası çocuklar için müzik ritim çalışmaları, zengin bir öğrenme deneyimi sağlayarak onların müzikal yeteneklerini ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik etkili bir yöntemdir. Bu çalışmalar, çocuklara ritim ve tempo kavramlarını öğretirken aynı zamanda bedenlerini kullanma, koordinasyon geliştirme ve işitsel algıyı güçlendirme fırsatı sunar. Oyunlar, çeşitli ritim aletleri ve vücut hareketleriyle desteklenen müzik ritim çalışmaları, çocukların müziği keşfetme, ifade etme ve yaratma yeteneklerini geliştirirken sosyal etkileşimleri ve grup çalışmasını da teşvik eder. Bu çalışmalar, çocukların müzikle olan bağlarını güçlendirerek ilerleyen yaşlarda daha derinlemesine müzik eğitimine olan ilgilerini artırabilir ve onları sanatsal bir deneyimle buluşturarak yaratıcılıklarını destekler.

Modern Dans & Yoga

Modern dans ve yoga, çocuklar için hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen önemli aktivitelerdir. Modern dans, esneklik, koordinasyon, denge ve ifade yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda çocukların müziğe ve ritme olan duyarlılıklarını artırır. Çocuklara özgürce hareket etme ve duygularını ifade etme fırsatı sunarak özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını geliştirir. Yoga ise çocuklara beden farkındalığı kazandırır, nefes kontrolü öğretir ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirir. Ayrıca esneklik, denge, güç ve konsantrasyon gibi fiziksel ve zihinsel becerilerin yanı sıra iç huzuru ve sakinliği teşvik eder. Modern dans ve yoga, çocukların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine, beden ve zihin arasındaki dengeyi kurmalarına ve sanatla iç içe bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Bu aktiviteler, çocukların kendilerini ifade etme ve bedenlerini sağlıklı bir şekilde kullanma konusundaki yeteneklerini geliştirmelerini desteklerken aynı zamanda keyifli bir deneyim sunar.

İngilizce

0-6 yaş arası çocuklar için İngilizce dersleri, onları İngilizce diline tanıştırmak için eğlenceli ve etkileşimli bir ortam oluşturmayı hedefler. Oyunlar, şarkılar, hikayeler ve basit etkinlikler aracılığıyla, çocuklar temel İngilizce kelime dağarcığını, ifadeleri ve sesleri tanımaya başlarlar. Bu dersler, meraklarını ve dil öğrenme konusundaki ilgilerini uyandırmayı amaçlarken dinleme, konuşma ve sonunda basit talimatları anlama gibi erken dil geliştirme becerilerini teşvik eder. Oyun tabanlı öğrenme yöntemlerini içeren İngilizce dersleri, küçük çocukların aktif katılımını teşvik eder ve gelecekteki dil öğrenme başarısı için bir temel oluşturur.

Robotik Kodlama

okul öncesi gruplarda kodlama çalışmaları, doğru adımlarla uygulanırsa, problem çözme, grup çalışması, yaratıcı düşünme gibi birçok 21. yüzyıl becerisinin arttırılmasını, bu yaş grubunda verilecek kazanımların deneyerek eğlenerek kalıcı olarak öğrenilmesini ve bilim, teknoloji, matematik, mühendislik gibi konularda çocukların küçük yaşta bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin